Karbonmonoksit Ölçüm Sistemleri - Ölçüm Uzmanı

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Bununla birlikte, son derece zehirli yanıcı bir gazdır ve öldürücü özelliktedir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri kapalı ortamlarda gerçekleşebilmektedir. Karbonmonoksit gazı yanma işleminin tam gerçekleşememesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, yanma prosesinin olduğu ortamlarda dikkat edilmesi gereken bir gazdır.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO), karbonmonoksit gazı için önerdiği sınır değerler şu şekildedir:

  • 8 saatlik CO gazı maruziyeti için limit değer 9 ppm
  • 1 saatlik CO gazı maruziyeti için limit değer 25 ppm

Hava veya gaz kalitesinin takip edilmesi gereken birçok durumda CO gazının ölçülmesi gerekmektedir.

Atmosferdeki CO oranı %0,001 civarındadır. Zehirli olması nedeniyle, ortamdaki düşük miktarı bile büyük önem taşımaktadır. Çeşitli basınçlı gaz üretim sistemleri ile üretilen gazın kalitesini tespit edebilmek için ölçülmesi gereken önemli bir gazdır. Özellikle medikal gaz jeneratörleri, solunum havası üretim sistemleri ve temiz hava üretim sistemleri için CO oranının tespiti büyük önem taşımaktadır.

Geliştirilen sistem, 0-800 ppm aralığında ölçüm yapabilmektedir. Ancak, farklı uygulamalar için ölçüm hassasiyetini artırmak için daha dar bir aralıkta ölçüm yapacak şekilde tasarlanmaktadır. Ağırlıklı olarak 0-150 ppm aralığında ölçüme uygun modeller kullanılarak ölçüm sistemi tasarlanmaktadır.

Aşağıda, gaz jeneratörlerinde CO seviyesini ölçmek için kullandığımız örnek bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde kullanılan sensör bağlantı kutusu pnömatik boru bağlantılarına uygun olarak tasarlandığından rahatlıkla numune gaz bağlantısı yapılabilmektedir.

Bununla birlikte, kapalı mekanlar ya da farklı çalışma ortamları için Karbonmonoksit oranının tespiti önemli bir husustur. CO seviyesinin ortamda istenenden yüksek olmasını tespit edebilmek için takip sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.

Ölçüm Uzmanı olarak geliştirdiğimiz Karbonmonoksit Takip Sistemlerini CO seviyesini takip etmek için kullanabilirsiniz. Geliştirdiğimiz CO takip sistemindeki hem ışıklı hem de sesli uyarı ile istenen limit değerler için çalışması sağlanabilir.

Karbonmonoksit Takip Sistemi