Karbondioksit Ölçüm Sistemleri - Ölçüm Uzmanı

Karbondioksit birçok prosesin sonucunda ortaya çıkan ve sera gazlar arasında yer alan önemli bir gazdır. Bununla birlikte, özellikle hava kalitesini gösteren önemli bir parametredir. Hava kalitesinin takip edilmesi gereken birçok durumda CO2 gazının ölçülmesi gerekmektedir.

Birçok farklı uygulama sahasına sahip olan CO2 sensörleri için bazı uygulama alanları şu şekildedir:

  • Uzay
  • Su Altı Uygulamaları
  • Dalış
  • IoT
  • Hava Kalitesi (HVAC)
  • Sağlık
  • Bitkisel ve Tarım Uygulamaları
  • Gıda Uygulamaları
  • Ulaşım
  • Soğutma Sistemleri

Atmosferdeki CO2 oranı 400 ppm civarındadır. İnsanlar nefes alıp verdikçe ortama CO2 vermektedir. Normal bir iş ile uğraşan bir kişi saatte 20 litre CO2 gazı üretmektedir. Dolayısıyla, kapalı mekanlarda insanların bulunması, iç ortamdaki CO2 oranının artmasına neden olmaktadır. İnsan sayısı arttıkça ve havalandırmanın yetersiz olması durumunda iç hava kalitesi oldukça düşmekte ve insanlar üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Kapalı mekanlarda CO2 oranının artması ile insanlarda yorgunluk, bıkkınlık, uyku gibi problemlere yol açar.

Ortamdaki CO2 oranının artması yetersiz havalandırmaya işaret ederken aynı zamanda ortamdaki bulaşıcı hastalıkların varlığını ve yoğunluğunu tespit etmekte kullanılmaktadır. Pandemi dönemi için önemli bir parametre olarak ortamdaki CO2 oranı kullanılmaktadır. Covid19 virüsünün ortamda olma ihtimali CO2 oranı ölçümü ile tahmin edilebilmektedir.

Ortamdaki CO2 oranı bilgisi kullanılarak havalandırma sisteminin çalışıp çalışmaması veya taze hava resirkülasyon oranının belirlenmesi gibi kontrol işlemleri yapılabilmektedir.

Sağlıklı bir iç ortam hava kalitesi için sınır değerler birçok farklı standartta belirtilmiştir. Kabul edilen ortalama CO2 limit değeri maksimum 1400 ppm civarındadır.

Sağlıklı İç Hava Kalitesi İçin Tavsiyeler

Ölçüm Uzmanı olarak birçok farklı uygulamaya uygun, düşük güç tüketimine sahip, yüksek hızda tepki süresi olan ve farklı ölçüm aralıklarına uygun CO2 sensörlerini sunmaktayız. Ölçüm aralıklarımız ppm seviyesinden %100’e kadar değişmektedir.

Aşağıda, gaz jeneratörlerinde CO2 seviyesini ölçmek için kullandığımız örnek bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde kullanılan sensör bağlantı kutusu pnömatik boru bağlantılarına uygun olarak tasarlandığından rahatlıkla numune gaz bağlantısı yapılabilmektedir.

Temiz Hava/Gaz Jeneratörleri için CO2 ölçüm sistemi

Bununla birlikte, kapalı mekanlar ya da şartlandırılmış ortamlar için karbondioksit oranının tespiti önemli bir husustur. CO2 seviyesinin istenen durumun altına inmesi ya da üstüne çıkmasına bağlı olarak uyarı yapan takip sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.

Ölçüm Uzmanı olarak geliştirdiğimiz Karbondioksit Takip Sistemlerini CO2 seviyesini takip etmek için kullanabilirsiniz. Geliştirdiğimiz CO2 takip sistemindeki hem ışıklı hem de sesli uyarı ile istenen limit değerler için çalışması sağlanabilir.

Karbondioksit Takip Sistemi