Diğer Uygulamalar - Ölçüm Uzmanı

Gaz ve sıvı ölçüm sistemleri için birçok farklı uygulama bulunmaktadır. Aşağıda bu uygulamalardan bazıları gösterilmiştir. Farklı uygulamalarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Buhar Kazanı Baca Gazı Ölçüm Sistemi

Buhar kazanları yüksek yakıt tüketimine sahip olan endüstriyel tesislerdeki en önemli ekipmanlardandır. Dolayısıyla buhar kazanlarının verimini optimum seviyelerde tutmak büyük önem arz etmektedir. Buhar kazanlarında yanmanın optimum olabilmesi için hava/yakıt oranının optimum seviyede tutulması gerekmektedir. Bu amaçla oksijen trim sistemleri kullanılmaktadır. Oksijen trim sistemi uygun yanma için gerektiği kadar havanın brülöre gönderilmesini sağlayarak kazan veriminin optimumda kalmasını sağlamaktadır.

Oksijen trim sisteminin en kritik kısmı baca gazı oksijen ölçüm sistemidir. Ölçüm Uzmanı olarak baca gazı oksijen ölçümü için özel olarak yerli imkanlarla geliştirilen oksijen ölçüm sistemleri kullanılmaktadır.

Komple oksijen trim sistemi için peakEES firması tarafından yerli olarak geliştirilen sistem kullanılmaktadır.

Buhar Kazanı İletkenlik Ölçüm Sistemi

Buhar kazanlarında kazan suyunun kalitesi hem kazan performansı hem de kazan ömrü açısından büyük önem arz etmektedir. Kazanlarda kirli suyun atılmasını sağlayan yüzey blöf sistemleri söz konusu kirliliği kontrol altında tutabilmek için önemli bir prosestir. Yüzey blöf sistemi, kazan içerisinde biriken kirliliğin blöf vanası vasıtasıyla atılmasını sağlamaktadır.

Buhar kazanlarında yüzey blöf işlemi 2 şekilde yapılmaktadır:

  • Tecrübeye ve tahmine dayalı olarak manuel olarak uygulanan blöf sistemi
  • Kazan suyunun kirliliğinin ölçümüne bağlı olarak yapılan otomatik blöf sistemi

Manuel blöf nedeniyle blöf işlemi çok verimsiz olmakta ve büyük parasal kayıplara neden olmaktadır. Bununla birlikte, otomatik blöf ile birlikte ölçüme dayalı olarak yapılan blöf sayesine optimum seviyede kirli su atımı sağlanabilmektedir.

Kazan suyundaki kirlilik ölçümü için iletkenlik sensörleri kullanılmaktadır. Ölçüm Uzmanı olarak yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı iletkenlik sensörleri kullanmaktayız. Bununla birlikte, iletkenlik sensöründen gelen sinyali alıp blöf zamanını belirlemeyi sağlayan kontrol sistemi de Ölçüm Uzmanı tarafından sunulmaktadır.

Komple otomatik yüzey blöf sistemi için peakEES firması tarafından yerli olarak geliştirilen sistem kullanılmaktadır.

Sıvı Seviyesi Ölçüm Sistemi

Birçok uygulamada sıvı varlığı yada yokluğu büyük önem arz etmektedir. Erken uyarı sistemleri, sıvı kaybı, maliyetli arızalar yada ekipman hasarı gibi durumları ortadan kaldırmaktadır.

Dış ortam şartlarında çalışan birçok ekipman için yağmur suyu gibi sıvıların sisteme girerek hasara ve arızaya neden olması yüksek maliyetli durumları ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, telekomünikasyon sistemleri için yağmur suyu sızıntısı büyük sorunlara yol açmaktadır.

Güvenilir, küçük boyutlu ve endüstriyel uygulamalara uygun olarak geliştirilen SST Sensing sıvı sızıntısı tespit sistemleri bu tip problemlerin oluşmasını engelleyecektir.

Birçok farklı uygulamaya özgü geliştirilen sıvı seviyesi sensörlerimizi inceleyerek prosesinize uygun sensörü seçebilirsiniz.

Leak Detection Switch

Benzer şekilde, robotik sistemlerde oluşabilecek yağ sızıntısı/kaçağı durumu, çok yüksek maliyetlere sahip olan robotik sistemlerin bozulmasına yada arızalanmasına neden olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için SST Sensing firmasının geliştirdiği sıvı tespit sensörleri kullanılarak muhtemel arızaların önüne geçilmiş olur.

Sıvı tespit sensörlerinin en önemli özelliği kaliteli, güvenilir ve düşük maliyetli olmasıdır.

Telekominikasyon sistemleri için sıvı sızıntısı tespit sistemi

Sıvı içeren tanklarda ise sıvı tespit sensörleri kullanılarak sıvı seviyesinin en üst ve en alt ya da minimum ve maksimum seviyelerde olup olmadığının tespiti sağlanabilmektedir.

Sıvı seviyesi tespit sensörü

Gıda Kalitesi Takip Sistemi

Tarla ya da bahçeden toplanan gıda ürünlerinin sofralara gelene kadar geçirdiği süreç içerisinde kalitesini koruyabilmesi için depolandığı ve taşındığı ortamların hava kalitesinin takip edilmesi gerekmektedir. En önemli parametre de gıda ürünlerinin depolandığı ortamlardaki oksijen içeriğidir. Oksijen içeriği takip edilerek gıda ürünlerinin daha uzun sürelerde depolanabilmesi sağlanabilmektedir.

How is Gas Sensing Used in Transportation?
Oksijen Sensörleri