Basınçlı Hava/Gaz Ölçüm Sistemi - Ölçüm Uzmanı

Gaz jeneratörleri birçok farklı amaçla birçok farklı sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıldığı sektöre ve prosese göre de gaz kalitesi için farklı parametrelerin bilinmesi gerekmektedir. Genel olarak gaz kalitesi için aşağıdaki parametreler ölçülmektedir:

  • Oksijen Oranı (O2)
  • Karbondioksit Oranı (CO2)
  • Karbonmonoksit Oranı (CO)
  • Nem İçeriği – Çiğlenme sıcaklığı (Dew Point Temperature)
  • Yağ Buharı İçeriği (Oil Mist / Oil Vapor)

Bu parametrelerden çiğlenme sıcaklığı ve yağ buhar ölçümü üretilen gazın basıncında yapılırken, oksijen oranı, karbondioksit oranı ve karbonmonoksit oranı ölçümleri atmosferik şartlarda yapılmaktadır.

Basınçlı hava veya gaz üretim sistemleri için bu parametrelerin tamamı gazın yada havanın kalitesini gösterirken her proseste bütün parametrelerin ölçümü şart değildir. Prosesin özelliklerine bağlı olarak bu ölçümlerden gerekenlere bağlı olarak ölçüm sistemi tasarımı gerçekleştirilebilmektedir.

Bu uygulamalardan en önemlisi, temiz hava üretim sistemlerinde kullanılan gaz ölçüm sensörleri (Breathing Air Gas Sensors), solunum için basınçlı olarak kompresörler tarafından sağlanan havanın içeriğini analiz etmek ve kalitesini belirlemek için kullanılan önemli sensörlerdir. Solunum havası jeneratörleri ile üretilen hava insanların kullanımına sunulduğundan dolayı hava kalitesi kritik öneme sahiptir. Kullanılan sensörlerin bu duruma uygun seçilmesi gerekmektedir.

Medikal uygulamalar için kullanılan gaz jeneratörleri ile üretilen gazın kalitesi kritik önemde olduğundan uygun sensör seçimi yapılmalıdır.

Basınçlı hava sistemleri endüstriyel tesisler için çok önemlidir. Basınçlı hava için bazı standartlar mevcuttur. 1 m3 havanın içeriği ( katı parçacık, sıvı ve gaz ) ile ilgili farklı sınıflar altında kabul edilen ISO 8573-1:2010 (International Standard for Compressed Air Quality) standardına ait bilgiler şu şekildedir:

Air Quality Standard ISO 8573-1:2010

Basınçlı solunum havası jeneratörleri basınçlı hava/gaz jeneratörlerinden daha farklı standartlara sahiptir. Çünkü, üretilen hava insanların kullanımına sunulmaktadır. Solunum havası standardına (International Breathing Air Standard – EN 12021:2014) ait bilgiler şu şekildedir:

Breathing Air Standard EN 12021:2014

Yağ buharı (Oil Mist) ile su buharı (Water Vapor – Dew Point) sensörleri doğrudan sistem basıncında ölçüm yaparken oksijen (Oxygen – O2), karbondioksit (Carbondioxide – CO2) ve karbonmonoksit (Carbonmonoxide – CO) sensörleri ise numune gazın atmosferik şartlara getirilmesi ile ölçüm yapmaktadır.

Ölçüm Uzmanı olarak kullandığımız kaliteli sensörler ve geliştirdiğimiz endüstriyel ölçüm sistemleri ile ihtiyacınız olan her türlü gaz ve sıvı ölçüm sistemini sizler için sunmaktayız.